National Emblem of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Сөйлеген сөздер


Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан Республикасы Президенті стипендиаттарының иегерлері-магистранттармен кездесуінде сөйлеген сөзі.30.09.2011ж.

2011 жылғы 30 қыркүйек

 

Баршаңызға белгілі, биыл еліміздің Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында кездесіп отырмыз. Осы жылдар ішінде атқарылған шаруалардың барлығын сендер, саналы жастар, жақсы білесіздер. Мұның бәріне еліміз оңайлықпен жеткен жоқ. Тәуелсіздігіміздің арқасында Қазақстан бүгінде бұрын-соңды болмаған дәрежеге жетті. Қазақ халқының көп ғасырлық тарихында мұндай ауқымды істер, мұндай берік шекара, мұндай дүние жүзіне белгілі мемлекет болған емес. Тарихи 20 жылдық елдің есінен еш уақытта ұмытылмайды. Сіздердің ата-аналарыңыз, аға буын мына біздер, ана заманды да, мына заманды да көріп келеміз. Сондықтан тәуелсіздік тойы – ел үшін, жұрт үшін өте қуанышты мереке.

Жастардың осы жылдар ішінде алған білімдері, игерген белестері мол болды. Олардың ел ішінде де, дүние жүзінің іргелі оқу орындарында да оқып, білім алуларына жағдай жасадық. Қазіргі кездегі білім мен ғылымға деген мемлекеттің қамқорлығы бәріңізге белгілі. Енді XXI ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Сіздер оқу бітіріп, елге еңбек сіңіретін кездеріңізде мына ғалам өзгеше болады. Білім мен ғылымның заманы болады. Бүгінгідей жаһандану жағдайында мемлекет мен адам озық, бәсекеге сай болуы үшін, ең бірінші білім мен ғылым өркендеуі қажет. Осыған байланысты елдің де, мемлекеттің де өз орны белгілі болғаны жөн. Сондықтан Қазақстан мемлекет ретінде білімнің, әсіресе мектеп жасындағылардың, мектепке дейінгілердің мәселелерін шешумен айналысуда. Жаңадан мемлекеттік, мемлекеттік емес университеттер ашылып жатыр. Қай жерде оқимын десеңдер де барлық жағдай бар. Сондықтан біздің жастарымыз ғылым мен білімге ұмтылып, елдің болашағын ойлайтын болса, келешегіміз кемел, тәуелсіздігіміз баянды болады. Біз мақсаттарымызға жетеміз. Алға қойған міндеттеріміз өздеріңізге белгілі. 2030 жылға дейінгі стратегиялық бағдарламамыз бар. Оны орындау үшін 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын қабылдадық.  Мақсат өте үлкен. Осы жылдардың ішінде экономиканың өсімі екі еседей көбеюі керек. Оның ішінде тек қана жер қойнауындағы байлыққа қарап отырмауымыз керек. Ұлттық экономика құрып, инновацияға көңіл бөлуіміз керек. Ешкім бізге өзінің жаңа технологиясын бекерден бекерге бермейді. Олар өзіне-өзі бәсекелестерді тәрбиелеп шығарғысы келмейді. Сондықтан әлі де болса, біз батыстың тәжірибесін қолдануға тиіспіз. Дегенмен өсіп-өркендейміз десек, өз ішіміздегі мамандарды дайындауымыз қажет. Мінеки, сондықтан сендерге, сендердің қатарластарыңа, жастарға сеніп, барлық жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Бүгін осыған байланысты кездесіп отырмыз. Әрине, қазір осы жерде отырғандарыңыз әр салада білім алған жастарсыздар. Қазақстанда талантты жастар өте көп. Олардың барлығына мемлекет әр уақытта көңіл бөледі. Дегенмен, Білім және ғылым министрлігі конкурсқа қатысқан 8 мың жастың ішінен сендерді таңдап отыр. Мен Қазақстан Ғылым Академиясының мүшесі ретіндегі қаламақымды сендерге стипендия ретінде бөліп беріп отырмын. Сондықтан бұл сендерге, магистранттарға көмек болады, екінші жағынан сендер үшін құрмет болады деп санаймын. Басқаларға да келешекте жағдай жасалатын болады.

Мне очень приятно с вами сегодня встретиться и поговорить о наших делах, вручить Президентские стипендии вам и нагрудные знаки, чтобы понимали, что я лично обратил на вас внимание, а через вас обратил внимание на всю талантливую молодежь нашей страны. Мы помогаем всем - государство устанавливает гранты, дает образовательные кредиты, направляет по стипендии «Болашак» во все государства мира, создаются новые университеты.

Мы часто говорим о новом Международном университете в Астане, который работает по принципу лучших западных университетов. Приглашенные профессора, ученые со всего мира здесь работают. То есть, подготовке молодежи, начиная со школьной скамьи и заканчивая вузовским образованием, докторантурой, наукой, уделяем очень большое внимание. Я хочу, чтобы вы поняли, что это делается для будущего нашей страны. 20-летие Независимости – это огромное событие в истории и жизни нашей страны и народа. Казахстан впервые стал как государство самостоятельным и независимым членом международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций. Вы знаете, недавно я с трибуны ООН выступал, говорил о нашем мнении о мировых процессах. И самое главное, мы за это время сами себе доказали, что Казахстан как независимое государство состоялось. И это государство работает на благо собственного народа. Все, что у нас есть, мы направляем на благополучие казахстанцев. Только за последние 16 лет объемы нашей экономики, если считать на одного жителя страны, выросли в 14 раз.

Казахстан успешно преодолел огромные трудности развала Советского Союза, снижение экономики, жизни народа до нуля, огромный, сложный кризис в Юго-Восточной Азии, когда нам пришлось снова начинать с нуля, и небывалый в истории человечества финансово-экономический кризис 2008-2010 годов, в общем-то, который продолжается до сих пор. Мы преодолели эти опасности для нашей государственности. Тогда как в Европе, как вы видите, да и за океаном последствия продолжаются. Идут сокращения расходов на зарплату, социальные расходы. Сейчас некоторые страны, как Греция, находятся на пороге дефолта. Другие страны тоже страдают. Это все последствия того кризиса. Тогда, когда государства жили не по средствам, на заемные средства, это привело к таким последствиям. И это сейчас продолжается. В результате накопленных возможностей, силы нашей страны мы смогли это преодолеть.

Теперь весь мир переходит на постиндустриальное развитие. Образовывается совершенно новый уклад жизни. Когда у бабочки начинают расти крылья, эта бабочка переживает боль. Этот болезненный процесс сейчас происходит во всем. Из недр этого процесса рождается совершенно новая экономика, основанная на новейших достижениях научно-технического прогресса. Но будем ли мы, Казахстан, готовы к такому прыжку или нет? Это большой вопрос. То есть, все заключается в образовании. У нас есть генеральная линия, цель – это Стратегия развития Казахстана до 2030 года. Надеюсь, вы с этим знакомы. Когда я составлял эту программу, все удивлялись, что это за государственный план. Но не может страна, народ жить без цели. Обязательно у человека должна быть цель. Цель нас ведет. У вас должна быть цель, возвышенная цель. Стремясь достичь этой возвышенной цели, если даже до середины человек доходит, он будет успешным. Именно там почет, там материальное благополучие, там уважение, там острие человеческого развития, которое необходимо. Это точно так, потому что жизнь нас направляет именно на эти дела.

И вот что мы делаем в Казахстане для того, чтобы достичь таких научных открытий. Индустриально-инновационная программа развития Казахстана именно на это направлена. Мы построим 550 заводов, создадим 20 тысяч рабочих мест, в ближайшие годы. Дальше будем развиваться. Когда-то недра, и нефть, и газ, и металлы кончаются, они не восстанавливаются, а вот создать вторую экономику необходимо. В Казахстане этого не было. Мы были поставщиком сырья во все другие республики Советского Союза. У нас не развивалось машиностроение, не развивались новации, у нас нет самолетостроения, у нас нет нормального машиностроения, у нас нет переработки сельскохозяйственной продукции. Это складывалось десятилетиями, и нам надо это преодолеть очень быстро, другого выхода у нас нет. И в этом вся сложность.

Индустриализация, внедрение инноваций равносильны укреплению независимости государства. Такая же трудность, потому что никакое из развитых государств, имеющих новые технологии, просто так не отдаст их нам. И зачем им создавать самим себе конкуренцию? Им интересно оставить нас в таком положении, в каком мы есть. Единственное, что мы здесь решаем, это привлекаем большие иностранные инвестиции для развития нашей экономики, нашего производства. Поэтому эффективность науки и постановка всей экономики на инновационные рельсы становится главным. Для этого создаются новые предприятия, а кто будет работать в этих пятистах предприятиях? Это должны быть совсем другие люди, то есть, люди, которые не обладали такой профессией. На конвейерах западных автомобильных предприятий или сборки самолетов «Аэробус» или «Боинг» стоят рабочие совсем другого уровня профессионализма. Это выше, чем инженеры, они получают больше, чем люди с высшим образованием. Это квалифицированные рабочие, их у нас нет. Мы построим заводы, а кто будет этими заводами управлять? Сегодня в Актау работает учебный центр подготовки кадров для нефтегазового комплекса, который уже в течение года готовит профессионалов-инженеров для этой отрасли. Туда приезжают переучиваться выпускники алматинских и астанинских университетов. То есть, наша образовательная система и их образовательная система настолько разнятся. Мы пять лет учим инженеров, а по определенной узкой специальности можно подготовить нормального человека за один год. Мы раньше называли это профессионально-техническим училищем, но в этом учебном заведении стоят оборудование и станки точно такие же, на которых он будет работать там. Их стипендия – как средняя зарплата той рабочей специальности, по которой они будут работать.

Для того, чтобы обучить и двинуть науку, мы недавно по моему предложению приняли Закон «О науке». Одна из главных задач – открыть дорогу молодежи в науку. Созданы 15 лабораторий во всех областных центрах, куда можно приходить и работать, 5 национальных лабораторий, 9 технопарков, где апробируются новшества и внедряются в производство. Все это сделано для того, чтобы поднять значение и финансирование научных исследований. Если в прошлом году было израсходовано на это 20 миллиардов тенге, то выделяется в следующем году - 45 миллиардов тенге. То есть, в 2,5 раза больше. Структура управления наукой становится совсем другой. Что внедрять, что не внедрять, будут решать не чиновники, а научные советы, которые напрямую выбирают исследования, сразу выделяют средства на финансирование и внедрение. Теперь в конкурсах на гранты, которые выдает государство молодым ученым, может принять участие каждый ученый.

Мы говорим о «Назарбаев-Университете» – это единственное учреждение, которое, как я согласился, носит мое имя, сделал это, чтобы сконцентрировать внимание всего государства, народа. Это своего рода необычный университет, который работает совсем по другим законам. Для него специальный закон принят, он отличается от нашего законодательства в образовании, потому что сам процесс набора абитуриентов и обучения происходит полностью на основе концепций западных университетов. И преподаватели приглашаются туда. Создан специальный фонд университета, который будет поддерживать лучших учащихся, лучших преподавателей. В первый раз мы приняли 500 учащихся, сейчас студентов будет 1000. Количество студентов Университета будет доведено до 4000. С полным кампусом для проживания, с лабораторными корпусами. Под этот университет отдается весь медицинский кластер, состоящий из 7-ми научных медицинских центров, передается технологический парк возле Алматы «Алатау», который мы строим специально для ученых и внедрения их разработок. Университет, база – все вместе. Мы это делаем для того, чтобы наши ведущие вузы ориентировались к такому обучению в будущем. У нас есть университеты-кандидаты на такой уровень образования, и чтобы все больше и больше людей получало образование. Я не к тому, что наше образование хуже западного. Я полагаю, что во многом у нас лучшее, более широкое образование дается. Встречаясь очень много с людьми с Запада, Америки, познаешь, что они иногда идут совершенно по узковедомственной части. Общее образование, общие знания очень сильно отстают. У нас как раз этому уделялось внимание. Но мы оказались в догоняющих. Поэтому нужно не догонять, не идти за ними в пыли, а стать вровень в образовании и науке, в подготовке специалистов. Поэтому этот университет создан. Причем мы признаем академическую мобильность. Части курсов обучают здесь, части - обучают на Западе, чтобы выпускник мог получить соответствующие документы об образовании, которые позволяют ему работать и здесь, и там. Под этот университет создается 20 интеллектуальных школ по всему Казахстану, куда набираются талантливые люди. Эти школы тоже работают и будут работать в особом режиме.

Могут спросить, почему все не могут учиться. Абсолютно все люди по природе не могут учиться. Все не могут быть талантливыми, все не могут окончить даже высшие учебные заведения. Необходимы хорошие водители, повара, нефтяники, токари, которые ценятся за профессионализм. На соответствующее вознаграждение они смогут содержать семью, учить детей, нормально отдыхать. Все равно прослойка научной интеллигенции небольшая в принципе. Бизнесом может заниматься только каждый десятый человек, по складу своего ума, интеллектуальным способностям. Также и в науке. Поэтому мы сознательно идем на подготовку таких ведущих интеллектуалов, будем говорить, будущей научной прослойки нашего государства.

В связи с этим педагогическое образование очень сильно мы должны подтянуть. Сегодня задача стоит в том, чтобы воспитать нового человека, может быть, нужны новые воспитатели.

Стоящие перед Казахстаном задачи очень даже непростые. В предыдущие 50 лет и прошлого века и этого, был экономическо-индустриальный ренессанс. Ряд государств мира совершили новый рывок во всем. И глобальными лидерами стали только те страны, которые использовали новейшие технологии и научные достижения. Мы вплотную подошли к проблеме только сейчас.

Главная цель индустриально-инновационного развития – это укрепить нашу независимость, государственность. Это оборотная сторона независимости. Вопрос стоит так – государству в будущем быть конкурентоспособной страной и улучшать жизнь людей или ничего этого не достичь. Вот в чем ключ индустриализации и инноваций. Именно поэтому я предложил 100 инноваций. Мы прожили 20 лет независимости, подведем итоги 16 декабря.

Я хочу сказать о том, что мы должны сделать еще через 20 лет, 40 лет. К 2030 году мы должны шагнуть вперед. Нельзя стоять одной ногой на той стороне реки, другой ногой – на другой стороне реки. Нужно перешагнуть рубеж. Поколение, которое воспитано в старом духе, отойдет. Приходит новое поколение, выросшее в годы независимости, у которого рассуждения, понимание, желания будут совершенно другими. Вот к чему мы готовим общество, и именно поэтому мы говорим, что 100 инноваций – это неплохо. Если к 2020 году из них мы 10 инноваций внедрим в Казахстане, и это прозвучит, - что открыто в Казахстане, сделано в Казахстане, - вот это будет дело. Потому что вся конструкция экономики, по которой мы жили, исчерпала свои возможности. Когда заканчиваются возможности дальнейшего роста, вот здесь вступает в дело наука, открытия. Что такое инновации? Инновации в несколько раз увеличивают производительность труда. Мы говорим о том, чтобы поднять производительность на 25%. Если производилось 100 машин, теперь ученые-новаторы изобретают такое оборудование, что мы начинаем производить 125 машин. Вот это инновация. Первое в истории человечества – это когда в Англии были изобретены паровые текстильные станки. От ручных перешли к паровым, и это была экономическая революция. Они произвели столько ткани, что завоевали весь мировой рынок. Потом вступило в дело электричество. Человечество стало производить еще больше. Потом наступила эра информации, уже в 70-е годы. Еще шагнули вперед. Станки, вычислительные машины сейчас в десятки раз меньше по размерам, чем в то время. Сейчас нанотехнологии позволяют использовать невидимые спектры человеческой жизни. Открытия бывают случайные, но случайностей никогда не бывает, если нет основы, обучения. Сейчас все делается в лабораториях. Будут очень большие научные открытия в ближайшие 10-20 лет. Человечество откроет то, о чем мы никогда не знали. Через что будут открытия? Через инновации.

Что для нас, для Казахстана, сейчас самое главное, какое самое главное инновационное направление? Вот, например, первое – это продовольственное обеспечение. Для нас это характерно, мы аграрно-индустриальная страна. В следующем месяце родится семимиллиардный человек, об этом сказал Генсек ООН. Продукты питания всегда были и будут самой ценной валютой мира. Потребность в продовольствии человечества в ближайшие 50 лет вырастет в два раза. Люди захотят потреблять не генно-модифицированные, а экологически чистые продукты. Мы в Казахстане, обладая огромными площадями земли, как мы это используем? Израиль, например, как государство имеет абсолютно высохшую каменистую территорию. У них есть два моря, одно мертвое, второе умирающее, есть единственная река Иордан, где нет воды. Однако таким государствам, как Россия и Казахстан, Израиль поставляет морковь и клубнику. Россия обладает 25% пресной воды мира, реками, да и мы не обделены Богом. Почему на камнях, на песках, ничего не имея, они производят? Потому что у них производительность на земле в 10 раз больше, чем у всех нас. Чем они этого достигли? Наукой.

Возьмем капельное орошение. Сейчас в Южном Казахстане начали внедрять, потому что нас жизнь заставила. В Казахстан 80% овощей и фруктов завозится извне. Начали внедрять капельное орошение для овощей и фруктов, приобрели соответствующую технику. Если мы раньше с 1 гектара брали 20 центнеров, то сейчас с этого гектара берется 120 центнеров. Вот инновация. Поставили завод, перерабатываются томаты, производится паста. Раньше обеспеченность Казахстана была 20%, мы сейчас подняли ее на 80%. Всего за три года. У нас не было вообще никаких теплиц, а сейчас тысячи гектаров закрытого грунта дают все, что необходимо.

Караганда – индустриальная область, там шахтеры, металлурги, никогда не было ничего подобного. Сейчас регион не только обеспечивает Караганду, но и Астану снабжает помидорами и огурцами. Мы же можем это сделать.

Или возьмем воду. У нас мало воды в Казахстане. Но если этим заняться, достаточно будет воды. Сегодня есть оборудование, которое из любой воды делает чистейшую воду, из любого загрязненного источника. У нас огромные запасы подземных вод. Мы вообще не занимались этим делом. Нужен полив, мы не только хотим выращивать пшеницу, нам нужно также животноводством заниматься, начинать экспортировать мясо. Если мы будем продавать пшеницу не как пшеницу, а как макароны, хотя бы, не говоря о других продуктах - и крахмалы, и протеины, все, что необходимо, мы еще за большую цену будем продавать. У нас в сельском хозяйстве – колоссальное поле для деятельности.

Вторая для нас глобальная инновация – это энергия. Во всем мире энергия становится главной темой. Нетрадиционные источники энергии – солнечная энергия, энергия ветра, сегодня не конкурентоспособны. Это очень дорого, и в большом объеме пока произвести невозможно. Но углеводороды небезграничны, они тоже заканчиваются. Я знаю много стран, где нефть и газ полностью закончились. Кто успел за счет этих денег построить новую экономику, они живут. А кто не успел, они оказываются в плачевном положении. У нас есть нефть, у нас есть огромные запасы угля. Но уголь загрязняет атмосферу. Есть оборудование, которое на выходе вылавливает выбросы. Из сернистого газа делают серную кислоту. Понимаете, какие возникают просторы и возможности для пытливого ума. Наша молодежь должна этим очень серьезно заниматься. Мы тоже этим занимаемся сейчас. Строим вместе с Францией установки по производству солнечной энергии. У нас в Усть-Каменогорске будут производиться эти материалы, в Астане будут собираться большие солнечные батареи. Будут использоваться наши возможности – 300 дней солнца в году, ветер тоже есть. Некоторые установки мы поставили, испытываем. Во всем мире этим занимаются. В Германии сейчас 18% энергии производится именно энергией ветра и солнца. В морях ставится. Есть проект в Западной Сахаре, Африке, на берегу Атлантики поставить миллионы ветровиков, которые будут качать дешевую энергию в Европу. Это стоит колоссальные деньги. Будут ли оправдывать себя вложенные средства, будут ли производительными новые энергетические источники  - это еще неизвестно.

Третий вопрос – это инновации в биологии. Биология, медицина, генная инженерия, искусственный интеллект, продление жизни человека, связанные с этим нанотехнологии, выходят на первые места. Человек за свое здоровье готов платить все, что у него есть. Это будет, с одной стороны, вместе с образованием главный пункт бизнеса, самое интересное средство вложения капитала. Каждый хочет дать своему ребенку хорошее образование, каждый хочет быть здоровым. В этой части открытия тоже будут очень солидными, человек найдет панацею от всех болезней века. К этому все идет. Это очень интересно, я бы на вашем месте начал глубоко этим заниматься. Изучив все, что человечеством сделано, искать на этом пути что-то новое.

Финансово-экономическая система подошла к своему пику и ждет своих собственных открытий. У нас есть экономисты, менеджеры, в этой части тоже надо заниматься.

Я перечислил только четыре позиции, но их много во всех отраслях.

Мы создали нормативную базу для инноваций, приняли закон «О науке», повышается инновационный потенциал, открываются университеты, технологические парки, работает ядерный центр.

Мы – одно из немногих государств, на территории которого есть космодром, можем изучать космические проблемы. То есть основы мы заложили, и эту основу кто-то должно продвигать дальше. Вот какие вопросы меня волнуют в этом плане, и о чем я хотел с вами поговорить.

Чтобы дать еще один импульс к подготовке ученых и педагогов я направляю личную свою стипендию академика, члена Национальной Академии лучшим из лучших магистрантов нашей страны.

Это не только финансовое подспорье для исследований, для жизни, но и знак особого внимания государства, признания вашего потенциала. До этой поры своей жизни вы достигли такого первого шага.

Конкурсная комиссия рассмотрела 7000 претендентов, и из них отобрала вас. Каждый из вас показал себя талантливым магистрантом, и вы доказали своими серьезными достижениями, что вы имеете право претендовать.

Поэтому продолжайте ставить перед собой высокие цели и добивайтесь их. Мы будем целенаправленно помогать вам и всей талантливой, ищущей молодежи нашей страны. Надеюсь, что вы будете являть собой пример для других. Я вручаю вам стипендию Президента, мою стипендию и хочу пожелать вам всего самого доброго. Успеха, счастья в жизни и крепкого здоровья!

Астана, Акорда, 30.09.2011.

 


Кері қайту Кері қайту Twitter Facebook Басып шығару
Tokaev

Қазақстан Республикасы Президентінің